Biblioteca Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa a luat fiinţă în anul 1971. După anul 1990 biblioteca a fost modernizată adunând un număr de 66.625 volume (cărţi, CD-uri, periodice româneşti şi străine, standarde) asigurând studenţilor şi cadrelor didactice condiţii optime de documentare şi pregătire.
În plină eră a exploziei informaţionale, biblioteca trece printr-o revoluţie produsă de tehnologiile informatice. În acest sens Biblioteca Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa a demarat implementarea sistemului integrat de biblioteca Koha. Catalogul on-line Koha OPAC este accesibil de oriunde din lume, fiind un catalog public disponibil la adresa www.koha.uem.ro.
Koha este primul sistem open-source pentru managementul complet al bibliotecilor. Actualizat continuu în colaborare cu alte biblioteci din întreaga lume, Koha oferă funcţionalitatea necesară pentru toate etapele de dezvoltare ale unei biblioteci.
Informatizarea activităţii de bibliotecă are ca obiectiv creşterea calităţii şi cantităţii informaţiei pusă la dispoziţia utilizatorilor, creşterea eficienţei activităţilor de bibliotecă, integrarea bibliotecii în dinamica circuitului mondial al informaţiei.
Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa
Logați-vă la contul dvs.